درباره ما


شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد بعنوان شرکت تأمین کننده نیروی انسانی و وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد سابق در سال 1395 تاسیس گردیده است و در ادامه مطابق اساسنامه خود به فعالیت های خود در حوزه بازرگانی از جمله فروش اقساطی کالا اقدام نموده است که پس از وقفه ای در طرح مذکور مجدادا در آبان ماه سال 1400 طرح مذکور در دست اقدام می باشد.  


آیین نامه انضباطی شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد

بازخوردها