سهامداران محترم

شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد به لطف خدا و تلاش و همت و تدابیر هیات مدیره محترم و پرسنل خدوم و علی رغم نامهربانی ها و عدم حمایت از شرکت و مشکلات موجود، سود سهام داری به نسبت سهم هر سهام دار  
مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی در هر سال  پرداخت نموده است و با پرداخت سود در سال جاری عملاً به میزان کل آورده سهامداران و سرمایه ثبتی شرکت، سود سهام داری پرداخت نموده است . گزارش هر ساله حسابرسی و بازرسی مستقل شرکت در خصوص مطلوب بودن عملیات شرکت و عدم هر گونه انحراف مالی و عملیاتی موید این مطلب است.