ایثارگری

به اطلاع پرسنل محترم که مدارک ایثارگری خود را به این شرکت ارسال نموده اند می رساند، این شرکت کلیه مدارک فیزیکی مربوط به ایثارگری را تجمیع و در سه مرحله طی نامه های شماره 140 مورخ 1400/06/03 ، 346 مورخ 1400/06/22 و 765 مورخ 1400/07/19 به اداره کل محترم عملیات منابع انسانی بانک های ادغامی ارسال نموده است ، لازم به ذکر است پس از تجمیع مجدد مدارک نیروهایی که تا کنون مدراک ایثارگری خود را به شرکت ارسال و ارائه ننموده اند، متعاقبا به بانک سپه اعلام و ارسال خواهد شد.