بیمه تکمیلی

نظر به تقاضا و توجه به نظرات همکاران محترم و جهت همسان سازی و ایجاد قرارداد بیمه یکپارچه با مجموعه شرکت های ادغامی تامین نیروی انسانی در بانک سپه و استفاده فوری کلیه نیروها از خدمات بیمه تکمیلی، انتقال بیمه تکمیلی به شرکت بیمه کوثر صورت پذیرفت و کلیه اطلاعات پرسنل محترم در سامانه بیمه کوثر بارگذاری شده و از تاریخ 1400/07/01 هزینه های صورت گرفته مطابق تعهدات شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است همکاران و نیروهای شرکتی می توانند جهت دریافت هزینه های درمان خود از طریق نمایندگی های رسمی بیمه کوثر در سراسر کشور اقدام نمایند و یا از طریق آدرس  www.kins.ir با ورود به سامانه بیمه کوثر از طریق کد کاربری (کد ملی بیمه شده اصلی) و رمز عبور (سال تولد بیمه شده اصلی) ضمن بهره مندی از خدمات آنلاین در خصوص استعلام بیمه درمان خود و افراد تحت تکفل، مراکز درمانی تحت قرارداد با شرکت مذکور و نمایندگی های موجود در مناطق کشور مطلع گردند.