سهام داران محترم

باتوجه به قرارداد فی ما بین شرکت و بانک درخصوص نیروهای شرکتی (حدود 2000 نفر) تا سال 1402 و همچنین فعالیت های بازرگانی و... ضمن رد شایعه انحلال شرکت که بعضاً بعد از ادغام بانک مهر اقتصاد مطرح می شود، شرکت فعالیت خود که وابسته به بانک و هیچ نهادی نیست را به عنوان شرکت  مستقل ، به منظور سودآوری تجاری و بازرگانی ادامه می دهد بدیهی است سهام سهامداران و ورقه سهم صادره به اعتبار و قوت خود باقی است و مطابق قوانین و مقررات جاری سود سهام داری مطابق رویه سنوات قبل پرداخت خواهد شد.